Na czym polega marketing internetowy?

Marketing tradycyjny a internetowy

Internet stanowi najmłodsze z dostępnych mediów, a jednak bardzo szybko i efektywnie jego istnienie wdrążyło się we wszystkie sfery działalności człowieka. W obszarze nauk ekonomicznych zaistniał on jako skuteczne narzędzie zarówno marketingowe, jak i takie, które umożliwia efektywną dystrybucję dóbr. Wykorzystanie sieci WWW przez przedsiębiorstwa w celach promocyjnych stało się już na tyle rzeczą standardową, że wydaje się, że towarzyszy nam od zawsze.

Reklama internetowa wciąż w odróżnieniu od marketingu tradycyjnego świadczy o kreatywności oraz nowoczesności działań przedsiębiorcy. Rynek internetowy jest, jak pisze w swojej publikacji J. Wielki: „o wiele bardziej dynamiczny i silnie interaktywny”. Pozostawia on więcej dowolności użytkownikom oraz potencjalnym klientom, jeżeli chodzi o swobodę dokonywania wyborów, daje więcej czasu do zastanowienia oraz większą liczbę informacji, między którymi może on porównywać propozycje.

Funkcje internetu

Reklama spełnia dwie funkcje, które są doskonale realizowane przez Internet: informacyjną oraz zachęcająco-nakłaniającą. Zadaniem pierwszej z nich jest uświadomienie społeczności istnienia danej marki, w przypadku branży muzycznej – o istnieniu danego artysty czy zespołu artystycznego, jaki rodzaj gatunku muzyki prezentują oraz podstawowe informacje na temat ich działalności. Druga zaś odpowiedzialna jest za nakłanianie klienta do zapoznania się bliżej z produktem. Funkcja ta jest spełniona, kiedy nabywca pod jej wpływem czuje potrzebę zakupu reklamowanego produktu lub uczestniczenia w promowanym wydarzeniu. Obydwie są równie ważne, a jedna nie mogłaby być realizowana efektywnie bez odpowiedniego zaangażowania w drugą.

Świat podąża za trendem

Dzięki większej wiarygodności przekazu, którą zapewnia internet przedsiębiorcy starają się dostosować do ewolucji rynku. Jak mówi prezes jednej z wytwórni fonograficznych „Cztery lata temu 80% wydatków marketingowych było przeznaczonych na emisję reklam. Dzisiaj jest to 60%, a środki przesuwane są w stronę promocji on-line.” Szacuje on, że proporcja ta w niedługim czasie może nawet osiągnąć poziom 50:50.

Co więcej dzięki tego rodzaju marketingowi możemy skorzystać z szeregu dostępnych narzędzi. Odpowiednie wykorzystanie spersonalizowanych instrumentów marketingowych umożliwia precyzyjne dotarcie do wybranego segmentu użytkowników zapewniając tym samy zwiększoną rozpoznawalność marki.