Content marketing – dlaczego warto?

Dlaczego właściwie przedsiębiorstwa decydują się na wykorzystanie medium internetowego, a w szczególności content marketingu w swojej działalności?

Gdyż niesie to ze sobą szereg korzyści zarówno dla przedsiębiorcy jak i użytkownika sieci. Poniżej przedstawione zostały tylko niektóre z nich.

Jest to wybór relatywnie tańszy niż media tradycyjne, jeżeli chodzi o koszt dotarcia przekazu do finalnego odbiorcy. Dostęp do Internetu posiada obecnie prawie każdy, tak samo jak komputer osobisty. Nic więcej poza znajomością podstaw obsługi komputera nie trzeba, ażeby móc promować swój produkt wśród konsumentów. Co więcej nie wydawane są dodatkowe środki na realizowanie badań marketingowych, gdyż analiza odbiorców możliwa jest przez szereg darmowych narzędzi oferowanych przez portale internetowe.

Łatwa oraz szybka aktualizacja- wprowadzanie zmian na stronie czy portalu lub też informowanie o nowościach nigdy nie było prostsze. Jedyne czego wymaga od nas Internet to kilka kliknięć myszką i wiadomość zostaje wysłana na stronę. Wygenerowanie treści, które zainteresują społeczeństwo nigdy nie było prostsze.

Globalny zasięg informacji – w przypadku sieci obszar odbioru komunikatu nie jest niczym ograniczony i możliwe jest dotarcie z przekazem do wybranej przez nas sprecyzowanej grupy odbiorców. Treści dzięki zaistnieniu zjawiska wirusowego rozprzestrzeniane są w najbardziej odległe zakątki świata.

Możliwe jest stałe monitorowanie skuteczności i efektywności reklamy – informacje zwrotne na temat liczby wyświetleń, czy polecenia danego odnośnika dostępne są natychmiast po zaistnieniu sytuacji. Badanie efektywności reklam jest znacząco ułatwione i umożliwia ono wyciągnięcie wniosków pomagających w nawiązaniu długotrwałych relacji z konsumentem.

Umożliwia on bezpośredni kontakt między jednostkami. Natychmiastowe komunikowanie się zapewnia konsumentowi uczucie bliskości – dostępności. Użytkownik sieci dzięki interakcjom i wykazywanemu przez firmę zaangażowaniu wykazuje skłonności preferencji danej marki.